ثبت شکایت

ثبت شکایت

تحت هرگونه شرایطی، اگر شکایت یا گله ای از تیم مدیران سرمایه دارید یا از پشتیبان های وب سایت راضی نیستید یا منتورهای آموزشی به خوبی بشما کمک نکرده اند، به ما اطلاع دهید ما کارمان را به درستی و برای کسب رضایت شما انجام میدهیم

Loading...